Privacyverklaring Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@veldlaw.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om contact met u te kunnen opnemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en /of door u gestelde vragen te kunnen beantwoorden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@veldlaw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via mail@veldlaw.nl.