mw. mr. S. (Sabine) Imdahl

Sabine Imdahl (1987) is afgestudeerd aan de universiteit te Maastricht met een dubbele Master in Europees en Nederlands (civiel) recht. Haar scriptie had als onderwerp het collectief ontslag in Europees perspectief. Tijdens haar studie heeft Sabine in binnen- en buitenland stage gelopen bij verschillende gerenommeerde kantoren, onder meer gedurende drie maanden op Aruba. Sabine is in 2011 genomineerd voor de Nederlands-Duitse Juristenprijs van JPR advocaten.

Sabine is Duitse en spreekt naast haar moedertaal vloeiend Nederlands. Sabine heeft nog enige tijd in Nieuw Zeeland gewoond en zij spreekt derhalve ook vloeiend Engels.

Sabine is sinds 2013 werkzaam bij Bowmer & Nuiten en zij werkt op ons Rotterdams kantoor. Sabine houdt zich bezig met het  familierecht. Naast het begeleiden van echtscheidingen, specialiseert Sabine in omgangszaken. Waar omgang met de kinderen afgedwongen, dan wel stopgezet, moet worden, ofwel geschillen spelen over uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling, is Sabine de aangewezen persoon om u te helpen. Vanwege haar Duitse achtergrond behandelt zij ook echtscheidingen en omgangszaken met grensoverschrijdende aspecten.

Sabie heeft zich geregistreerd bij het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het rechtsgebied Personen- en Familierecht. Dit brengt ook de verplichting met zich mee dat zij jaarlijks op dit rechtsgebied minimaal 10 opleidingspunten conform de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten aan bijscholing dient te ondergaan.

Daarnaast houdt Sabine zich bezig met (internationaal) contractenrecht en huurrecht.

Sabine beheert onze German desk en is aanspreekpartner voor Duitse cliënten en ondernemers voor juridische problemen naar Nederlands recht. Sabine is lid van de Nederlands-Duitse Juristenvereniging (DNRV). Daarnaast is zij zowel in binnen- als buitenland actief bij JCI.

 In haar vrije tijd kickbokst en reist Sabine graag.

LinkedIn-profiel van Sabine Imdahl weergevenprofiel van Sabine Imdahl weergeven