mr. J.H. (Hans) Huybens

Hans Huybens (1985) is afgestudeerd in de richtingen Fiscaal Recht en International Business Law (cum laude). Na zijn studies is hij twee jaar lang als docent-onderzoeker verbonden gebleven aan de Universiteit van Tilburg. 

Hans is sinds 2011 advocaat. Hans is verbonden aan ons kantoor in Dordrecht. Hij voert een ondernemingsrechtelijke praktijk met de nadruk op het insolventierecht. Hij wordt door de rechtbank Rotterdam regelmatig benoemd tot curator in faillissementen. Hans volgde in 2015 de CPO-opleiding Insolventierecht voor Curatoren en heeft in 2017 de postdoctorale Grotiusopleiding Insolventierecht met goed gevolg afgerond. Hans is lid van INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten.

Hans heeft zich geregistreerd bij het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het rechtsgebied Insolventierecht. Dit brengt ook de verplichting met zich mee dat hij jaarlijks minimaal 10 opleidingspunten conform de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten aan bijscholing dient te ondergaan op dit rechtsgebied.

Hans is een doortastende advocaat, die graag denkt in oplossingen. De ervaring die hij opdoet bij de afwikkeling van faillissementen zet hij in bij de advisering aan bedrijven (in nood). Hans staat ondernemers binnen en buiten de rechtszaal bij in uiteenlopende kwesties, zoals het opstellen van contracten, aandeelhoudersgeschillen en reorganisaties. Zijn fiscale achtergrond komt hierbij ook regelmatig van pas. 

Hans bezoekt regelmatig netwerkbijeenkomsten van verschillende organisaties uit de regio Rijnmond. Zijn vrije tijd brengt Hans graag door met zijn gezin en vrienden. Ook leest hij graag een goed boek.

LinkedIn-profiel van Hans Huybens weergevenprofiel van Hans Huybens weergeven