Tandtechnisch laboratorium Otero B.V.

Op 5 september 2017 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tandtechnisch laboratorium Otero B.V., gevestigd te (3311 NV) Dordrecht aan de Vrieseweg nr. 107, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

De inventaris van het tandtechnisch laboratorium wordt geveild. U kunt meebieden via deze link: https://www.proveiling.nl/Alle-kavels/6800/Veiling​

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 5 oktober 2017 is hier  te raadplegen
het tweede verslag d.d. 4 januari 2018 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 5 april 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten en Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl 


Vordering indienen


Naar het overzicht