Suzette Uitzendbureau B.V.

Op 8  oktober 2013 is de besloten vennootschap Suzette Uitzendbureau B.V. , gevestigd te (2652 XG) Berkel en Rodenrijs aan de Morsestraat nr. 16, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het veertiende verslag d.d. 10 april 2018 is hier te raadplegen
het vijftiende verslag d.d. 10 juli 2018 is hier te raadplegen
het zestiende verslag d.d. 17 oktober 2018 is hier te raadplegen
het zeventiende verslag d.d. 21 januari 2019 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl


Vordering indienen


Naar het overzicht