Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden en Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht

Persbericht

Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 7 juli 2015 werden de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden, gevestigd  te (3316 CG) Dordrecht aan de Einsteinstraat 67 en de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht, gevestigd te (3364 DJ) Sliedrecht aan de Prisma 100 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. V.M. de Winkel tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. P.J.E.M. Nuiten tot curator.

Beide stichtingen behartigden middels exploitatie van een tweetal bedrijfsverzamelpanden hetzelfde ideëel doel door kantoorruimte/ bedrijfsunits alsmede andere ondersteuning aan beginnende ondernemers te bieden. Door een terugval in de bezetting van de panden in de afgelopen jaren, is de exploitatie in huidige vorm verlieslatend en is gezien een gebrek aan vooruitzicht op verbetering besloten tot het aanvragen van het faillissement.

De curator zal samen met de financiers op zoek gaan naar een koper voor de panden en intussen is een voorziening getroffen voor de voortzetting van de dienstverlening aan de huurders. Lopende huurovereenkomsten worden niet aangetast door de faillissementen.

Op dit moment zal de curator geen verdere mededelingen doen omtrent de faillissementen. De curator verwijst voor verdere informatie alvast naar de openbare verslaglegging die vier weken na het faillissement zal verschijnen.

P.J.E.M. Nuiten

Faillissementsverslagen

Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht:
het eerste verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 10 augustus 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 19 november 2015 is hier te raadplegen
Rectificatie verslag 1 en 2 Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 24 november 2015
het derde verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 19 februari 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 10 mei 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 10 november 2016 is hier te raadplegen
het zesde verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 11 mei 2017 is hier te raadplegen
het zevende verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 2 augustus 2017 is hier te raadplegen
het achtste verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 1 november 2017 is hier te raadplegen
het negende verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 1 februari 2018 is hier te raadplegen
het tiende verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht d.d. 1 mei 2018 is hier te raadplegen

Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden:
het eerste verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 10 augustus 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 18 november 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 18 februari 2016 is hier te raadplegen.
het vierde verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 12 mei 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 9 november 2016 is hier te raadplegen
het zesde verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 8 mei 2017 is hier te raadplegen
het zevende verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 1 augustus 2017 is hier te raadplegen
het achtste verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 1 november 2017 is hier te raadplegen
het negende verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 1 februari 2018 is hier te raadplegen
het tiende verslag van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden d.d. 1 mei 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl


Vordering indienen


Naar het overzicht