Personeel Montage B.V.
 

Op 9 februari 2016 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Personeel Montage B.V. , statutair gevestigd te Strijen, kantoorhoudende te (3542 DP) Utrecht aan de Computerweg nr. 3, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u
eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden na afloop van de afkoelingsperiode
ontvangt u nader bericht.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 9 maart 2016 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 29 juni 2016 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 27 september 2016 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 27 december 2016 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 20 juni 2017 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 20 september 2017 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 20 december 2017 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 20 maart 2018 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 18 september 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl


Vordering indienen


Naar het overzicht