MedTrans B.V.

Op 25 april 2017  is de besloten vennootschap MedTrans B.V., gevestigd te (3072 PR) Rotterdam aan de   Transvaalstraat nr. 37, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het vierde verslag d.d. 5 april 2018 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 3 juli 2018 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 2 oktober 2018 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 2 januari 2019 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl


Vordering indienen


Naar het overzicht