Machinebouw en Reparatiebedrijf Boele B.V.

Op 18 januari 2018 is de besloten vennootschap Machinebouw en Reparatiebedrijf Boele B.V. kantoorhoudende te (2969 AS) Oud-Alblas aan het Oosteinde nr. 9, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. M.M.E. Bowmer is als curator aangesteld.

Mededelingen
Het onroerend goed aan het Oosteinde nr. 9 te Oud Alblas behoort niet tot de faillissementsboedel.

De machinefabriek en inventaris wordt vanaf 23 februari 2018 geveild via BVA auctions

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 19 februari 2018 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 17 mei 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl


Vordering indienen


Naar het overzicht