Fortucon Financieel Adviesgroep B.V.

Op 30 september 2008 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fortucon Financieel Adviesgroep B.V., gevestigd te (3311 JG) Dordrecht aan de Burg. de Raadtsingel nr. 21, door de rechtbank Dordrecht in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is aangesteld tot curator.

Mededelingen

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.).

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 5 november 2008 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 30 juli 2009 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 17 mei 2010 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 26 januari 2011 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 9 december 2011 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 15 juni 2012 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 29 november 2012 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 13 mei 2013 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 27 november 2013  is hier te raadplegen
het tiende verslag d.d. 31 juli 2014 is hier te raadplegen
het elfde verslag d.d. 21 januari 2015  is hier te raadplegen
het twaalfde verslag d.d. 6 juli 2015 is hier te raadplegen
het dertiende verslag d.d. 5 januari 2016 is hier te raadplegen
het veertiende verslag d.d. 27 juli 2016 is hier te raadplegen
het vijftiende verslag d.d. 24 januari 2017 is hier te raadplegen
het zestiende verslag d.d. 21 juli 2017 is hier te raadplegen
het zeventiende verslag d.d. 20 oktober 2017 is hier te raadplegen
het achttiende verslag d.d. 25 januari 2018 is hier te raadplegen
het negentiende verslag d.d. 25 april 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie

T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators B.V.
E-mail: insolventies@veldlaw.nl


Vordering indienen


Naar het overzicht