Benders Advocaten B.V.

Op 13 december 2017 is de besloten vennootschap Benders Advocaten B.V., gevestigd te (2713 JA) Zoetermeer aan de J.L. van Rijweg nr. 44, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. P.J.E.M. Nuiten is als curator aangesteld.

Mededelingen
Door de rechter-commissaris is een afkoelingsperiode bevolen tot 21 februari 2018.

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Indien u client was bij Benders Advocaten B.V. deel ik u mede dat in verband met het faillissement alle dossiers zijn overgenomen door andere kantoren.
Indien er nog geen contact met u is opgenomen verzoek ik u dit per e-mail aan insolventies@veldlaw.nl te laten weten, zodat wij u in contact kunnen brengen met het desbetreffende kantoor.  Indien u zelf een andere advocaat heeft benaderd, dient deze advocaat eveneens contact op te nemen met ons kantoor.

Faillissementsverslagen

het eerste verslag d.d. 8 januari 2018 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 9 april 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten en Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl


Vordering indienen


Naar het overzicht