BBN Projecten B.V.

Op 9 december 2014 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BBN Projecten B.V., gevestigd te (3316 BT) Dordrecht aan de Pieter Hoebeeweg nr. 99, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. A.J. Oskam is aangesteld tot curator.

Bij vonnis d.d. 5 oktober 2015 is Mr. A.J. Oskam vervangen door Mr. M.M.E. Bowmer.

Mededelingen
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen
het eerste verslag d.d. 7 januari 2015 is hier te raadplegen
het tweede verslag d.d. 21 april 2015 is hier te raadplegen
het derde verslag d.d. 21 juli 2015 is hier te raadplegen
het vierde verslag d.d. 4 november 2015 is hier te raadplegen
het vijfde verslag d.d. 4 mei 2016 is hier te raadplegen
het zesde verslag d.d. 10 november 2016 is hier te raadplegen
het zevende verslag d.d. 9 mei 2017 is hier te raadplegen
het achtste verslag d.d. 9 augustus 2017 is hier te raadplegen
het negende verslag d.d. 9 november 2017 is hier te raadplegen
het tiende verslag d.d. 8 februari 2018 is hier te raadplegen
het elfde verslag d.d. 8 mei 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten en Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl 


Vordering indienen


Naar het overzicht