Onderhoudsbedrijf A+ Cooperatie U.A.

Op 28 april 2015 is de cooperatie Onderhoudsbedrijf A+ U.A.  door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. J.H. Huybens is als curator aangesteld.

Crediteuren
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk bij de curator aanmelden. Aangemelde vorderingen dienen steeds voorzien te zijn van onderliggende bescheiden (specificaties, rekeningen e.d.). Indien u enig recht claimt op de door u geleverde goederen en/of diensten verzoek ik u eveneens de betreffende bewijsstukken mee te zenden.

Faillissementsverslagen

het tiende verslag d.d. 22 februari 2018 is hier te raadplegen
het elfde verslag d.d. 22 mei 2018 is hier te raadplegen
het twaalfde verslag d.d. 20 november 2018 is hier te raadplegen

Verdere informatie
T: 078 – 613 39 66
F: 078 – 631 09 38
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators
E-mail: insolventies@veldlaw.nl


Vordering indienen


Naar het overzicht