Civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd

Civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd

Per 1 juli jl. is het civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd. Hiermee verkrijgen de faillissementscurator en het openbaar ministerie de mogelijkheid om frauderende bestuurders een bestuursverbod van maximaal vijf jaar te laten opleggen door de rechter. Het civielrechtelijk bestuursverbod komt voort uit het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht en is mede bedoeld om de positie van de curator en zijn fraudesignalerende taak te versterken.

De curator kan bij de civiele rechter een bestuursverbod vorderen wanneer bestuurdersaansprakelijkheid wordt vastgesteld of sprake is van onttrekking van goederen aan de failliete onderneming. Daarnaast kan de curator een bestuursverbod vorderen wanneer de bestuurder de afwikkeling van het faillissement 'bewust frustreert'.

Het bestuursverbod houdt in dat de bestuurder in een periode van maximaal vijf jaar geen bestuur mag voeren over binnenlandse vennootschappen. Het verbod geldt ook voor commissariaten.

De verwachting is dat een bestuursverbod met name gevorderd zal worden parallel aan een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Wordt de bestuurder aansprakelijk bevonden, dan kan de rechter als maatregel ook een bestuursverbod opleggen als de curator dit vordert en de rechtbank hiervoor aanleiding ziet.

Wordt u derhalve geconfronteerd met een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim dient u rekening te houden met een eventueel bestuursverbod en de vergaande gevolgen die dit voor uw toekomstige bedrijfsvoering kan hebben. Het verdient dan ook aanbeveling om zo spoedig mogelijk een advocaat te raadplegen. Veldhuijzen en Nuiten is u hierin graag van dienst. Neem dan ook gerust voor vragen of informatie contact op met Maria Bowmer.

Neem contact op


Naar het overzicht