Nieuws

Juridisch nieuws voor onze cliënten en websitebezoekers.


Kantoor Dordrecht gaat verhuizen
07-05-20

Op 15 mei 2020 gaat het kantoor Dordrecht van Bowmer & Nuiten Advocaten verhuizen naar Het Nieuwe Kantoor (HNK). Het nieuwe adres wordt: Burgemeester de Raadtsingel 93C (3311 JG) Dordrecht. ... Lees verder

Maatregelen in verband met het coronavirus
16-03-20

Door de getroffen overheidsmaatregelen en de aanbevelingen van het RIVM vanwege het coronavirus hebben wij besloten om tot en met 1 juni zo weinig mogelijk fysiek cliëntencontact te hebben.... Lees verder

Verkorting duur partneralimentatie
04-06-19

De eerste kamer heeft op 21 mei jl. ingestemd met verkorting van de termijn voor partneralimentatie. Wat gaat er veranderen?... Lees verder

Stipt Payroll B.V. Faillissement
20-03-19

Informatie over het faillissement van Stipt Payroll B.V.... Lees verder

Compensatie transitievergoeding
18-10-18

Er is een compensatieregeling op komst voor werkgevers, die transitievergoedingen verschuldigd zijn voor het ontslag van zieke werknemers na twee jaar ziekte.... Lees verder

Risicoanalyse van uw onderneming?
26-06-18

Heeft u wel eens goed nagedacht over de juridische risico's die u loopt met uw ondernemingsvorm? Laat door ons een risicoscan uitvoeren. Dan weet u zeker dat het goed zit!... Lees verder

FD: Ook gescheiden mensen gaan ooit met pensioen
03-05-18

Onze Maria Bowmer werkte mee aan een verdiepend stuk in het Financieele Dagblad over de complicaties bij pensioen en echtscheiding.... Lees verder

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen door Eerste kamer
29-03-17

Binnenkort wordt in Nederland niet meer standaard getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. De gemeenschap wordt in principe beperkt tot hetgeen tijdens het huwelijk is opgebouwd.... Lees verder

Problematiek rond het ontslag van langdurig zieke werknemers onder de WWZ
07-03-17

Sinds 2015 is het ook bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer verplicht om een transitievergoeding te betalen. De minister heeft nu een compensatieregeling beloofd om werkgevers te ontlasten.... Lees verder

Hoge Raad: Faillissement doet niet af aan betalingsverplichting voor door failliet geleverde diensten
12-12-16

Op 2 december heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer de curator wel of niet betaling kan eisen voor diensten die voor faillissement zijn geleverd, ook al is het werk nog niet voltooid!... Lees verder

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden ingevoerd
28-09-16

Per 1 september 2016 is een nieuwe wet ingevoerd die erfgenamen beter beschermt tegen schulden van de overledene.... Lees verder

Civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd
16-08-16

Per 1 juli jl. is het civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd. Hiermee verkrijgen de faillissementscurator en het OM de mogelijkheid om frauderende bestuurders een bestuursverbod op te leggen.... Lees verder

Vrije advocaatkeuze bevestigd door Europees Hof
11-04-16

Op 7 april jl. heeft het Europees gerechtshof geoordeeld dat verzekerden ook voor zaken waar geen bijstand van een advocaat verplicht is, maar wel mogelijk, vrije advocaatkeuze hebben... Lees verder

Problemen met het nieuwe ontslagrecht
26-01-16

De kranten kopten er op 24 januari jl. mee. Door invoering van de WWZ, het nieuwe ontslagrecht, is grote onzekerheid ontstaan bij zowel werknemers als werkgevers rondom het ontslagtraject. ... Lees verder

Lancering Jonge Ondernemersdesk
08-01-16

Met trots lanceren wij de jonge ondernemersdesk, een nieuw initiatief van Veldhuijzen & Nuiten om startende ondernemers op laagdrempelige wijze te helpen met juridische problemen in de opstartfase van de onderneming.... Lees verder

Lagere transitievergoeding bij ontslag wegens slechte financiële situatie
28-05-15

Per 1 juli 2015 moet de werkgever een verplichte transitievergoeding betalen als hij een arbeidsovereenkomst beëindigt. Als de onderneming in financiële moeilijkheden verkeert kan echter een lagere vergoeding gelden.... Lees verder

Het recht om op internet vergeten te worden
13-08-14

Op 13 mei 2014 heeft het Europese Hof in een baanbrekend arrest bepaald dat internet zoekmachines niet alleen doorgeefluiken zijn voor informatie, maar ook zelf verantwoordelijkheid hebben voor de inhoud van deze data.... Lees verder

Boetebedingen bij huur woonruimte toelaatbaar?
09-12-13

In de (particuliere) verhuur wordt er vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden waarin boetebedingen voor de huurder zijn opgenomen.... Lees verder

Exploitatieverplichting bij huurovereenkomst bedrijfsruimte
13-11-13

In veel huurovereenkomsten is een bepaling opgenomen die de huurder verplicht de ruimte ook daadwerkelijk zelf te gebruiken. Kan de huurder echter altijd aan dit beding worden gehouden?... Lees verder

Terugkoopgarantie: een uitkomst bij projectontwikkeling
12-11-13

De voordelen van een terugkoopgarantie bij projectontwikkeling geillustreerd door een praktijkgeval.... Lees verder

Bestuurders en commissarissen van Landis aansprakelijk
01-07-13

Op 19 juni 2013 heeft de rechtbank de bestuurders en commissarissen aansprakelijk geacht voor vrijwel het gehele tekort van EUR 45 miljoen in het faillissement van het Landis ICT concern.... Lees verder

Rabobank kan restschuld niet via hypotheekakte innen
25-02-13

De Hoge Raad heeft bepaald in welke situaties de notariële akte de bank toelaat om een restschuld te executeren.... Lees verder

Uitwinning van inventarisgoederen: wedloop tussen bank en fiscus
30-11-12

Van oudsher heeft de fiscus een wapen om zijn positie tegenover de zekerheidsgever veilig te stellen: het bodemrecht. Dit proberen pandhouders te omzeilen door de zaken van de bodem weg te nemen.... Lees verder